Home / Tag Archives: chung nhan an toan lao dong

Tag Archives: chung nhan an toan lao dong

Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động

Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động theo thông tư số 27/2013 và nghị định số 44/2016 – BLĐ – TBXH. Học viên được cấp chứng nhận cuối khóa học. ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG   – Căn cứ theo …