Home / Tag Archives: an toan lao dong

Tag Archives: an toan lao dong

Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động

Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động theo thông tư số 27/2013 và nghị định số 44/2016 – BLĐ – TBXH. Học viên được cấp chứng nhận cuối khóa học. ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG   – Căn cứ theo …