Home / Bồi dưỡng nghiệp vụ / Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương trình đào tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo thông tư số 25/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định

[related_posts_by_tax]

BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

– Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13;
– Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ – CP ngày 18/6/2015 của Chỉnh phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
– Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Thời gian đào tạo: 6 ngày

Kinh phí đào tạo: 1.200.000đ/ người

Chứng chỉ cuối khóa: Học viên được cấp vào cuối khóa học theo đúng quy định ban hành

Nội dung đào tạo:

Chuyên đề 1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình
Giới thiệu các chương trình phần mềm hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 2. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
Chuyên đề 3. Hợp đồng trong trong hoạt động xây dựng
Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng
Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng
Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng
Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng
Xử lý tranh chấp hợp đồng
Chuyên đề 4. Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình
Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình
Lập tổng mức đầu tư
Lập dự toán xây dựng công trình
Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình
Các phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 5. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
Chuyên đề 6. Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 7. Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình
Chuyên đề 8. Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Viện Nghiên cứu đào tạo và hợp tác quốc tế

Số 2, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966756118 – 0911651689

Email: [email protected]

Website: https://daotaotoanquoc.com