Home / Bồi dưỡng nghiệp vụ / Khóa học Quản trị sản xuất và quản đốc phân xưởng

Khóa học Quản trị sản xuất và quản đốc phân xưởng

Khóa học Quản trị sản xuất và quản đốc phân xưởng giúp học viên nâng cao nghiệp vụ điều hành, cân bằng xưởng sản xuất thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và các quy trình hỗ trợ cho sản xuất

[related_posts_by_tax]

KHÓA HỌC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

 * ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC:

 1. Giám đốc SX
 2. Trưởng/ phó phòng sản xuất
 3. Quản đốc
 4. Tổ trưởng
 5. Cán bộ quản lý chủ chốt.

* MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 1. Truyền thụ cho Quản Lý Sản Xuất / Quản Đốc Sản Xuất kỹ năng làm việc khéo léo hơn, nhẹ nhàng hơn, năng suất cao. Đảm bảo chất lượng – khối lượng sản phẩm và thời gian giao hàng đúng hạn, nhiệm vụ này được đặt lên vai các Quản Lý Sản Xuất. Vì vậy nâng cao kiến thức quản lý cho các tổ trưởng sản xuất người trực tiếp thúc đẩy tăng năng xuất và tiết kiệm chi phí là khâu đột phá của quá trình phát triển đồng đều nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
 2. Hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của một Quản lý sản xuất trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.
 3. Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần có của một người quản lý sản xuất.
 4. Biết cách triển khai công việc trong tổ để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
 5. Được trang bị các giải pháp, công cụ và biết cách khai thác tối đa sức mạnh của tổ sản xuất để đạt được mục tiêu về chất lượng và năng suất sản xuất đồng thời lập ra các kế hoạch hành động nhằm chống thất thoát, giảm thiểu lãng phí cho doanh nghiệp của mình.
 6. Nắm vững cơ bản một số kỹ năng nhằm tạo lập mối quan hệ nội bộ thông qua kênh giao tiếp và làm việc trong Bộ phận sản xuất.
 7. Nhận biết được các lãng phí trong quá trình sản xuất theo mô hình LEAN
 8. Hiểu rõ bản chất của chỉ số OEE trong sản xuất.
 9. Mô tả được các hình thức bảo dưỡng và sửa chữa dự phòng thiết bị trong mô hình TPM, xây dựng được qui trình thực hiện và quản lý thiết bị.
 10. Giúp các Học viên hiểu và nắm bắt các công cụ Lean để cải tiến sản phẩm/ quá trình, cải tiến hệ thống của tổ chức.
 11. Hiểu được sự hình thành và duy trì tính tuân thủ hệ thống của nhân viên.
 12. Cân bằng tổ (chuyền) sản xuất.
 13. Điều hành sản xuất nhằm tăng năng suất – chất lượng – chi phí thấp nhất.
 14. Học viên có kiến thức và kỹ năng quản lý nhân sự trong phân xưởng.
 15. Phân việc phù hợp với kế hoạch sản xuất.
 16. Hiểu rõ quá trình đánh giá tính hiệu quả trong sản xuất bằng hệ thống KPI.

 * THỜI GIAN HỌC: 3 ngày

 * HỌC PHÍ: 900.000đ/ người

* NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

 1. Nhiệm vụ – Trách nhiệm của quản lý sản xuất chuyên nghiệp
 2. Kiểm soát kế hoạch sản xuất
 3. Theo dõi, đo lường trong sản xuất
 4. Quản lý năng suất lao động trong Bộ phận sản xuất
 5. Đánh giá hiệu quả sản xuất bằng Hệ thống KPI
 6. Quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất
 7. Quản lý máy móc thiết bị và nguyên vật liệu trong sản xuất
 8. Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing)
 9. Kỹ năng lắng nghe – giao tiếp và tạo động lực làm việc trong bộ phận sản xuất
 10. Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)
 11.  Kỹ năng hình thành và duy trì tính tuân thủ/ thực thi hệ thống

 * THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Viện Nghiên cứu đào tạo và hợp tác quốc tế

Số 2, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966756118 – 0911651689

Email: [email protected]

Website: https://daotaotoanquoc.com/