Home / Bồi dưỡng nghiệp vụ / Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Khóa học hướng tới đối tượng cán bộ chuyên viên quản lý dự án, làm việc trong ban quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng

[related_posts_by_tax]

BỒI DƯỠNG

GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP người giám đốc quản lý dự án cần có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận chứng chỉ quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện khác phù hợp với công việc.

Thời gian đào tạo: 04 ngày

Học phí khóa học: 1.200.000đ/ 01 người

Chứng chỉ cuối khóa: Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng chỉ theo đúng quy định

Mẫu chứng chỉ:

Quy định điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án như sau:

1. Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định.
2. Giám đốc quản lý dự án phải có trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
a) Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;
b) Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;
c) Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.
Như vậy, để được làm giám đốc quản lý dự án hạng II bạn phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II
Đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trình hạng II;

Nội dung đào tạo:

Chuyên đề 1: Dự án, chu kỳ dự án và quản lý dự án

Chuyên đề 2: Chuẩn bị dự án đầu tư

Chuyên đề 3: Đánh giá, thẩm định dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Tổ chức quản lý dự án theo các lĩnh vực

Chuyên đề 5: Giám sát thực hiện dự án

Chuyên đề 6: Kiểm tra

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Viện Nghiên cứu đào tạo và hợp tác quốc tế

Số 2, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966756118 – 0911651689

Email: [email protected]

Website: https://daotaotoanquoc.com