Home / Bồi dưỡng nghiệp vụ / Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu nâng cao theo luật đấu thầu số 43/2013 và nghị định 63/2014/NĐ-CP và thông thư 03/2016, cấp chứng chỉ cuối khóa học

[related_posts_by_tax]

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU NÂNG CAO

*** Đối tượng tham gia khóa học: Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Cán bộ Quản lý Dự án, Cán bộ Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu, Học sinh, Sinh viên chuyên ngành Xây Dựng và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

*** Mục tiêu khóa học: Khóa học giúp học viên đã có chứng chỉ “ nghiệp vụ đấu thầu cơ bản” nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ trong hoạt động đấu thầu, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức khi tham gia hoạt động Đấu thầu, mua sắm công,…

*** Thời gian học: 04 ngày

*** Học phí khóa học: 1.300.000đ/ 01 người

*** Nội dung khóa học:

Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu

Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

*** Giảng viên: Các GS, TS, Các chuyên gia đang công tác tại Bộ Kế hoạch và đầu tư

*** Địa điểm học: Số 2 Mai Dịch, phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Mẫu chứng chỉ cuối khóa học:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Viện Nghiên cứu đào tạo và hợp tác quốc tế

Số 2, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966756118 – 0911651689

Email: [email protected]

Website: https://daotaotoanquoc.com