Home / Đại học chính quy

Đại học chính quy

Tháng Mười Một, 2019

 • 17 Tháng Mười Một

  Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động

  Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động theo thông tư số 27/2013 và nghị định số 44/2016 – BLĐ – TBXH. Học viên được cấp chứng nhận cuối khóa học. ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG   – Căn cứ theo …

 • 17 Tháng Mười Một

  Khóa học Quản trị sản xuất và quản đốc phân xưởng

  Khóa học Quản trị sản xuất và quản đốc phân xưởng giúp học viên nâng cao nghiệp vụ điều hành, cân bằng xưởng sản xuất thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và các quy trình hỗ trợ cho sản xuất KHÓA HỌC QUẢN TRỊ …

 • 17 Tháng Mười Một

  Khóa học phòng cháy chữa cháy

  Vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội nói chung và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các cá nhân và tổ chức. KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ …

 • 17 Tháng Mười Một

  Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

  Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên, nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nghiệp vụ sư phạm mầm non KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CÁC KHÓA ĐÀO TẠO: * Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo …

 • 16 Tháng Mười Một

  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

  Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính. BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH …