Home / Bồi dưỡng nghiệp vụ / Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên, nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nghiệp vụ sư phạm mầm non

[related_posts_by_tax]

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO:

* Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp:

 • Học phí 2,5 triệu
 • Thời gian học: 1,5 tháng
 • Ca học: Thứ 7, chủ nhật cả ngày

* Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng:

 • Học phí 2,8 triệu
 • Thời gian học: 2 tháng
 • Ca học: Thứ 7, chủ nhật cả ngày

* Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề:

 • Học phí 2,5 triệu
 • Thời gian học: 2 tháng
 • Ca học: Thứ 7, chủ nhật cả ngày

* Nghiệp vụ sư phạm mầm non:

 • Học phí 2,8 triệu
 • Thời gian học: 2 tháng
 • Ca học: Thứ 7, chủ nhật cả ngày

NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

* Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp:

 – Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ

 • Tâm lý học sư phạm nghề nghiệp: 04 tín chỉ
 • Giáo dục học nghề nghiệp: 03 tín chỉ
 • Tổ chức và quản lí quá trình dạy học: 03 tín chỉ
 • Phương pháp và kĩ năng dạy học: 04 tín chỉ
 • Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: 02 tín chỉ
 • Giao tiếp và ứng xử sư phạm: 02 tín chỉ
 • Thực tập sư phạm: 03 tín chỉ

 – Nội dung các học phần tự chọn tối thiểu: 04 tín chỉ

 • Phát triển chương trình đào tạo TCCN: 02 tín chỉ
 • Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN: 02 tín chỉ
 • Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp: 02 tín chỉ
 • Ứng dụng CNTT trong dạy học: 02 tín chỉ
 • Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh : 02 tín chỉ
 • Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN: 02 tín chỉ

* Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng:

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

30

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

30

3

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo ĐH

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

10

10

30

7

Tâm lí học đại cương

2

15

30

60

8

Giáo dục học đại cương

3

30

30

90

Tổng cộng

15

135

180

450

NỘI DUNG KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN: (5 tín chỉ)

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Phương pháp NCKH

2

10

10

10

2

Kỹ năng dạy học đại học

2

10

10

10

3

Thực tập sư phạm

3

15

20

10

4

Nâng cao chất lượng tự học

3

15

20

10

5

Sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học chuyên ngành

2

10

10

10

6

Giao tiếp sư phạm

2

10

10

10

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Viện Nghiên cứu đào tạo và hợp tác quốc tế

Số 2, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0966756118 – 0911651689

Email: [email protected]

Website: https://daotaotoanquoc.com