Home / Bồi dưỡng nghiệp vụ

Bồi dưỡng nghiệp vụ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 1. Mục Tiêu: – Bồi dưỡng kiến thức tổng quát nhất nhằm nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ kế toán thuộc các thành phần kinh tế, đưa hiệu quả quản lý tài chính cao – …

Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động

Khóa học An toàn lao động và vệ sinh lao động theo thông tư số 27/2013 và nghị định số 44/2016 – BLĐ – TBXH. Học viên được cấp chứng nhận cuối khóa học. ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG   – Căn cứ theo …

Khóa học Quản trị sản xuất và quản đốc phân xưởng

Khóa học Quản trị sản xuất và quản đốc phân xưởng giúp học viên nâng cao nghiệp vụ điều hành, cân bằng xưởng sản xuất thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và các quy trình hỗ trợ cho sản xuất KHÓA HỌC QUẢN TRỊ …

Khóa học phòng cháy chữa cháy

Vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội nói chung và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các cá nhân và tổ chức. KHÓA HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ …

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm

Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên, nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên, nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, nghiệp vụ sư phạm mầm non KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CÁC KHÓA ĐÀO TẠO: * Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo …

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Thời gian học 07 ngày. Học phí 3.700.000đ/ khóa học. Cấp chứng chỉ cuối khóa theo đúng quy định ban hành. KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC – Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào …

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính. BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH …

CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG.

Chỉ huy trưởng công trường phải có chứng chỉ chỉ huy trưởng này mới có thể đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động chỉ huy trưởng. KHÓA HỌC CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG * Đối tượng tham dự:  Cán bộ giữ chức vụ quản lý. chức …

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương trình đào tạo Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo thông tư số 25/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010. Cấp chứng chỉ cuối khóa học theo đúng quy định BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – Căn cứ Luật Xây Dựng số …

Đo bóc khối lượng lập dự toán công trình

Đo bóc khối lượng lập dự toán công trình KHÓA HỌC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG LẬP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH   Học phí: 1.300.000đ Thời gian học: 04 ngày Đối tượng tham gia khóa học: Sinh viên, cán bộ, nhân viên Quản lý dự án, ban quản lý công trình, …

Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Khóa học hướng tới đối tượng cán bộ chuyên viên quản lý dự án, làm việc trong ban quản lý dự án đầu tư công trình xây dựng BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ …